ТА ЭНД БАЙНА: УЛС ТӨР Цаг үе

Дэд цэсний жагсаалт

Нэр дэвшигч Н.Батбаяр нэг ч автомашингүй гэж мэдүүлжээ

Гэр бүлийн орлого 280 сая

Хүслийн жагсаалт гаргаж байсан нэр дэвшигч Ц.Пүрэвхүү нь жилийн 93 сая төгрөгийн орлоготой

Нэр дэвшигч Ц.Пүрэвхүү 93 сая төгрөгийн орлоготой, 448 саяын орон сууцтай

Нэр дэвшигч Н.Ган-Од хадгаламжиндаа 5 сая төгрөгтэй

Нэр дэвшигч Н.Ган-Од хадгаламжиндаа 5 сая төгрөгтэй

Нэр дэвшигч Д.КёкүшюзанБатбаяр 7.5 тэрбумийн хадгаламжтай

Гэр бүлийн гишүүдийн орлого 13.2 тэрбум төгрөг

Нэр дэвшигч П.Бүүвэйбаатар 11 сая төгрөгний орлоготой

Нэр дэвшигч П.Бүүвэйбаатар 11 сая төгрөгний орлогото

Нэр дэвшигч Р.Булгамаа жилийн 74 сая төгрөгний орлоготой

Lexus470, Lexus570, LexusRX330, Toyota RAV4 маркийн нийт 175 сая төгрөгний үнэлгээ бүхий дөрвөн автомашин

Нэр дэвшигчдийн ХОМ-ийг АТГ-ийн цахим хуудсанд байршууллаа

УИХ-ын ээлжит сонгуульд 13 нам, дөрвөн эвслээс 485, бие даан 121 хүн нэр дэвшээд байна

УИХ-ын сонгуульд 498 хүн нэрээ дэвшүүлжээ

УИХ-ын сонгуульд 498 хүн нэрээ дэвшүүлжээ

Хуудас 1 -с 5