Нийтлэлч

Нийтлэлч

АТГ: Иргэн гаргасан өргөдөл, гомдлынхоо шийдвэрлэлтэд хяналт тавих боломжийг бүрдүүлэхээр ажиллаж байна

АТГ: Иргэн гаргасан өргөдөл, гомдлынхоо шийдвэрлэлтэд хяналт тавих боломжийг бүрдүүлэхээр ажиллаж байна

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 3-д заасны дагуу төрийн байгууллагын удирдлага...

Page 1 of 165 1 2 165

Шинэ мэдээ